Editors-in-Chief
Yuh-Ming Cheng Shu-Te University, Taiwan

Associate Editors
Shi-Jer Lou National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan
Ru-Chu Shih National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan
Ya-Ling Wu National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan

Advisory Board Members
Ana Donaldson USA
Aytekin Isman Turkey
Chi-ping Lim Hong Kong
Gwo-Dong Chen Taiwan
Maiga Chang Canada
Michael Spector USA
Ray Diez USA
Saedah Siraj Malaysia
Tsai-Feng Cheng Taiwan
Ching Sing Chai Singapore
Soon Fook Fong Malaysia

Editorial Board Members
Steven Chi-Yin Yuen USA
Jose M. B. Vallejo Spain
John I-Tsun Chiang Taiwan
Susan Shu-Hsuan Chang Taiwan
Fin-Land Cheng Taiwan
Cindi Chance USA
Colleen Sexton USA
Mehmet CaGlar Turkish Republic of Northern Cyprus
D. Otgontsetseg Korea
Xiaohui Chen Chia
Abdullah Kuzu Turkey
Mohamed Abdelrahman El Saadany Kingdom of Saudi Arabia
Eric Zhi-Feng Liu Taiwan
Po-Min Lee Taiwan
Leong Kwan Eu Malaysia
Tony C. T. Kuo Taiwan
Hua Chi China